Welland - St. Catharines

Verified

Cần gấp nữ thợ nails biết móng bột, shellac, chân tay nước, lương bao hoặc chia tuỳ tay nghề, chỗ làm vui vẻ, có chổ ở cho thợ ở xa. Xin gọi: (289) 527-3027

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT