Thời Báo Vietnamese Newspaper

Waterloo

Verified

2 tiệm Nailtrix & Pedinails cần gấp 4 thợ nails, bao lương, ăn chia, hoặc trả theo giờ tùy theo tay nghề, lương $800-$1500/tuần & tip, $3200-$6000/th.& tip. Xin gọi: (519) 570-6886

error: Content is protected !!