Walker line / Upper middle - Burlington

Cần thợ nails, full/part time, biết everything hoặc thợ làm chân tay nước. Tiệm đông khách da trắng, lương cao, tip hậu. Xin gọi: (416) 837-7077