VIP Nails & Spa in Ajax

Cần thợ full/partime làm chân tay nước, waxing, shellac. Lương bao $120/ngày, over chia Xin gọi Thuỳ: (416) 930-6832 or (905) 686-8299

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!