Vincent Adam Barber Shop - Burlington & Oakville

Cần thợ cắt tóc barber và hair dresser, kinh nghiệm 2-3 năm, part-time or full time, trả tiền mặt $16/hr cash + commissionXin gọi Adam (English): (416) 258-4890

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT