Thời Báo Vietnamese Newspaper

Victoria Park / Woodbine Beach

Tiệm Star Nail cần thợ chân tay nước, waxing, bio gel, full-time, tiệm đông khách, khu sang da trắng, giá cao, tip hậu, good income. Xin gọi hoặc text Kim: (647) 718-1288

error: Content is protected !!