Victoria Park / Woodbine Beach

Tiệm Star Nail cần nữ thợ chân tay nước biết waxing, bio gel, shellac, full-time, tiệm đông khách, khu sang da trắng. Xin gọi or text Kim: (647) 718-1288