Thời Báo Vietnamese Newspaper

Victoria Park / St Clair

Verified

Cần nữ thợ nails, full time, giỏi, biết everything, lương bao $150/ngày over ăn chia, khu da trắng, tip cao.Xin gọi: (416) 888-1142(416) 858-2526

error: Content is protected !!