Victoria Park / O’conner

Cần sang tiệm nails, giá $45,000, có 4 spa. 6 b àn, 1 p wax lớn, lượng khách ổn định, tiệm mở đã lâu năm, rent rẻ, lease còn dài.Call Tony sau 5PM: (416) 358-5351