Victoria Park / Gerrard

Verified

Cần nam nữ thợ nails biết làm bột, bio gel, UV gel & thợ shellac, chân tay nước, full-time kinh nghiệm, bao lương $120-$130/ng. trên ăn chia 6/4, lương cao tip hậu. Xin gọi Oanh: (647) 721-0859(416) 691-7272

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!