Thời Báo Vietnamese Newspaper

Victoria Park / Danforth - Gần Subway

Cần thợ nails có kinh nghiệm, bao lương $150/ngày over ăn chia 6/4. Tiệm trong plaza đông khách, khu trắng. Xin gọi Oanh: (437) 225-5911(416) 691-7272

error: Content is protected !!