Thời Báo Vietnamese Newspaper

Victoria - BC

Cần sang tiệm Nail, có 9 ghế, 5 bàn, 1 ph. wax, $140,000. Xin gọi Thái:(250) 885-9128

error: Content is protected !!