Vellore Woods / Major MacKenzie

Cho Thuê 1 ph. gần Walmart, Vaughan Mills, Hwy 400, chợ Bến Thành, bao everything, dọn vào anytime. Ưu tiên cho nữ, học sinh có parking.Xin gọi: (647) 627-2489 (647) 968-2683