Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vanessa Nails, 585 Mt pleasant Rd.

Cần gấp thợ nail nhiều kinh nghiệm, full/partt-ime, tiệm đang đông khách, bao lương cao, típ hậu, chủ vui vẻ dể tính. Xin gọi Vân: (416) 457-4636

error: Content is protected !!