TIN CẬP NHẬT

Văn phòng nha cần tuyển

Nam/nữ thư ký làm việc toàn thời gian.Mon, Wed, Fri, Sat, 8:00AM -7:00PM.Yêu cầu thành thạo về computer và internet.Có kỷ năng về kế toán để quản lý tài chánh.Search for “ iLANT Dental Center 185”và gởi resume về Indeed.com

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!