Văn phòng Bác Sĩ

Verified

Cần nữ thư ký cho văn phòng nữ Bác Sĩ, thông thạo tiếng Anh, Việt, biết sử dụng computer.Xin gởi resume: (416) 398-3733

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT