Thời Báo Vietnamese Newspaper

Urban Nails - Downtown Toronto

Cần thợ làm bột, mani/pedi, waxing cho tiệm đông khách, bao lương or ăn chia tùy ý, bao $150/ng, đặc biệt cần thợ bột giỏi. Call Kevin Nguyen:(416) 778-8288(416) 828-4181

error: Content is protected !!