Trong Mall London - ON

Verified

Tiệm kế Cineplex, có 5 ghế pedicure (2017), 6 bàn nails, 2 ph. facial, máy giặt/sấy, tiệm mở 19 năm chủ muốn nghỉ hưu, giá $75,000.Xin gọi Nancy: (519) 701-6683

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!