Trishco Nails & Spa- St. Catharines

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm chân tay nước, shellac, waxing, biết bột càng tốt. nhận học viên dạy chân tay nước, bột, học xong làm cho tiệm.Xin gọi: (905) 684-1118

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT