Trinity Mall - Brampton

Verified

180 Great Lakes Dr., cần gấp thợ nails giỏi, làm việc có trách nhiệm, tiệm đông khách, tips cao, trả lương hoặc ăn chia tùy thích, gần trạm xe bus.Xin gọi: (905) 499-1868 (647) 686-1252

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!