Trinity Mall

Verified

180 Great Lakes Dr. – Brampton, cần gấp thợ nails giỏi, làm việc có trách nhiệm, tiệm đông khách, tips cao, trả lương hoặc ăn chia tuỳ thích, rất tiện gần trạm xe bus:Xin gọi: (905) 499-1868(647) 686-1252

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT