Town Nails Spa, Cambridge

Cần nữ thợ nails biết làm everything, bao lương $130/ngày over ăn chia 6/4, có chổ ở và đưa đón.Xin gọi: (778) 895-0206(519) 622-1234