Thời Báo Vietnamese Newspaper

Toronto - Miss. - Oakville

Cần gấp nam nữ, cho hãng xe hơi, hãng nhựa, hãng kẹo, hãng thịt. Ưu tiên du học, du lịch, trả cash. Việc làm lâu dài, nhẹ nhành. Xin gọi: (416) 666-0252

error: Content is protected !!