Toronto

Cần thợ nails full/part-time, tiệm busy, khu da trắng, lương bao or over ăn chia tùy tay nghề. Xin gọi không text: (647) 716-9994(647) 346-3998