Thời Báo Vietnamese Newspaper

Toronto

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm, giỏi về tay chân nước, bột & gel, khu da trắng, khách sang, tiệm đông khách, income $1200-$1500/wk, ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi: (647) 632-3777(416) 508-9066

error: Content is protected !!