Thời Báo Vietnamese Newspaper

Topcliff / Finch

1 ph. cho thuê $500/th., bao giặt sấy, internet, gần chợ, shop, bus, no parking, dọn vào đầu th 02. Xin gọi: (416) 574-1578Sau 4pm: (647) 233-1652

error: Content is protected !!