Tokala Trail, London, ON.

có 2 phòng cho thuê, giá $450/ph, bao tất cả, 1 parking, gần shopping, chợ, trường, dọn vào anytime.Xin gọi: (416) 669-1319