TIN CẬP NHẬT

Tobi Kitchen khu Concord

Verified

Cần thợ cabinet maker, installer, thợ phụ,thợ chà nhám biết đọc bản vẽ, có2- 5 năm kinh nghiệm làm full-time.201 Millway Ave unit 16-17Xin gọi: (647) 861-4207(647) 544-7799

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT