Thời Báo Vietnamese Newspaper

TN Nails & Spa - Barrie

Cần thợ bột gấp, giỏi bio càng tốt, bao lương $130/ng. over ăn chia 6/4, có chỗ ở cho thợ ở xa.Xin gọi: (705) 252-8837

error: Content is protected !!