Thời Báo Vietnamese Newspaper

Time For Nails- Brampton

Cần tìm thợ nails biết everything và chân tay nước. Tiệm đông khách +tip cao. Bao lương $120/ngày tuỳ theo kinh nghiệm, over ăn chia.Xin gọi Ly: (647) 685-2686

error: Content is protected !!