Tìm người thân tên Lê Thị Thu Hà

Verified

trước ở Niagara Falls, ON Canada, hiện ở đâu, được tin này xin thư về 5971 North St. (Main floor), Niagara Falls, ON, L2G 1J7 hay gọi Nguyễn Xuân Thủy: (905) 356-7075, nếu ai biết tin chị ở đâu xin tin cho tôi & con chúng tôi biết, xin cám ơn.

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!