Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tìm Bạn

Đàn ông Canadian gốc Scotland vừa nghỉ hưu from GM Motor Oshawa, vật chất vững chắc, chân thành muốn tìm bạn gái không vướn bận tuổi trên 40 – 55, nếu được sẽ tiến xa hơn, biết tiếng AnhXin gọi hoặc text: (289) 685-7388

error: Content is protected !!