Tiệm trong mall ở Barrie

Verified

Cần nữ thợ bột có kinh nghiệm, lương bao tối thiểu $1000/tuần, over ăn chia, thu nhập ổn định luôn cả mùa đông, có xe đưa đón hằng ngày Keele/Wilson, Jane/Finch. Xin gọi Ivy: (647) 230-4173

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!