Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm trong Mall Kingston

Cần nam nữ thợ nails cho tiệm trong mall lớn, Bao $1200/week over ăn chia, khách da trắng, giá cao, dễ tánh, income từ $1200-$1600/week, có chổ ởXin gọi: (613) 970-2220