Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Trong Mall - Etobicoke

Cần sang tiệm nails, rộng rải, sáng, đẹp, có 12 ghế, 8 bàn nails, 1 phòng wax 2 giường làm waxing, nối mi, facial, massage, trong mall có Hudson Bay, Tim Horton, TD bank, có movie theatre trước tiệm có kids show hàng tuần, tiệm rất dể tìm thợ nails. Vì về Việt Nam thường xuyên nên cần bán gấp giá rẻ $135,000 tiệm mở được 2 năm, còn 3 năm lease, plus 5 years optionsXin gọi: (647) 219-2440

error: Content is protected !!