Tiệm trên đường Bathurst

Cần gấp nữ thợ nails giỏi về móng bột và waxing, tiệm đông khách, khu da trắng, cần người làm lâu dài, ăn chia 6/4, nếu có nhã ý.Xin gọi: (647) 521-7972

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!