Tiệm Tóc Ở Oakville

Cần bán tiệm, có 4 bàn tóc, 1 bàn nail và 1 spa. Khách walk in và có parking lớn ở sau tiệm. Xin gọi: (647) 831-1588