Tiệm Pizza Downtown Toronto

Cần pizza maker, phải có xe và kinh nghiệm trên 3 năm, lương trả tùy theo kinh nghiệm. Giờ làm:Monday: 5:00 PM chiều – 12:00 Mid night khuyaTuesday: 5:00 PM chiều – 12:00 Midnight khuyaWednesday: OffThursday: 5:00 PM chiều – 12:00 Midnight khuyaFriday: 12:00 Midnight khuya – 4:00 AM sángSaturday: 12:00 Midnight – 4:00 AM sángSunday: 11:00 AM trưa – 5:00 PM chiềuChi tiết phone Charles: (416) 877-0320

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT