Tiệm Pizza Của Ý

Khu phát triển mạnh, lease còn dài, rent rẻ, tiệm lâu năm, khách có sẵn nhiều, chủ tiệm sẽ hướng dẫn tất cả. Xin gọi Hùng 12 PM – 9 PM: (647) 274-3589