Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Phở Thành Phố Kingston - Ontario

Verified

Cần nam nữ phụ bếp biết ra hàng, có chổ ăn chổ ở, lương cao có thể thương lương, vợ chồng càng tốt. Nhận người du lịch muốn làm tạmXin gọi anh Đô: (647) 787-8732

error: Content is protected !!