Tiệm phở ở Scarborough

Verified

Cần người làm bếp và chạy bàn full/part-time, có kinh nghiệm cho tiệm phở ở Scarborough, hay đến tiệm 1885 Kennedy Rd. (Kennedy / Ellesmere)Xin gọi: (416) 412-0296

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT