Tiệm Phở ở Mississauga

Verified

Cần full/part-time (weekdays/weekends), nam phụ bếp kinh nghiệm, nam chạy bàn cho nhà hàng Vietnam tại Mississauga. Xin gọi Kim Tín: (519) 967-9640

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!