Tiệm Phở Nam Định Ở Scarborough

Verified

Cần người làm bếp, có kinh nghiệm biết ra hàng và chạy bàn part-time, biết tiếng Anh. đến tiệm 1885 Kennedy Rd. (Kennedy / Ellesmere)Xin gọi: (416) 412-0296

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT