Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Phở Kingston - Ontario

Cần người chạy bàn và phụ bếp có kinh nghiệm và biết tiếng Anh, bao ăn bao ở, lương cao có thể thương lượng.Xin gọi anh Đô: (647) 787-8732

error: Content is protected !!