Tiệm Phở

Verified

Cần người làm bếp có kinh nghiệm, làm từ 12 giờ trưa đến đóng cửa, full/part-time Xin liên lạc tại tiệm: 1635 Lawrence Ave. W Unit 4 Xin gọi: (416) 837-1506

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT