Tiệm Phở

Verified

Cần người làm bếp biết ra hàng cơm bún phở, Full/part-time. Xin liên lạc tại tiệm: 1635 Lawrence Ave. W., Unit # 4 Xin gọi: (416) 837-1506

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!