Tiệm Pedi n Nails, Cambridge

Mới xây, đầy đủ thiết bị, có 4 thợ doanh thu ổn định, vị trí tốt trong plaza, 1400 sqfts, rent $4090, đang riview 5 Sao trên Google, nếu có nhã ý. Call Vy: (647) 248-4379