Tiêm/Ofice cho thuê:

Verified

Wilson Ave/ Murray Rd., cạnh nha sĩ Phạm Tiến Lộc, ngay ngã 3 đèn, xe bus, gần subway, Highway, YorkDale mall, Humber River Hospital.Xin gọi: (416) 566-6113

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!