Tiệm Oakville

Verified

Cần thợ nails có kinh nghiệm giỏi Biogel, biết làm lông mi càng tốt. Bao lương $120, ăn chia 6/4 khách sang. Xin gọi: (647) 525-2558(905) 965-2558

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT