Tiệm Ở Vaughan Gần Wonderland

Cần gấp thợ chân tay nước, thợ nails, biết waxing càng tốt, bao lương, over ăn chia, nếu tiện sẽ đưa rước.Xin gọi: (905) 832-8988 Cell: (647) 973-6404